The Truth

THÔNG BÁO CỦA DIRECT FURNITURE:

QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THÂN MẾN, CHÚNG TÔI MẠO MUỘI THÔNG BÁO VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG VÀ QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VỀ NHỮNG THÔNG TIN HƯ THỰC VỀ SẢN PHẨM GHẾ MASSAGE INADA ĐƯỢC LÀM TẠI NHẬT 100%.

THÁNG TƯ NĂM 2015, CHÚNG TÔI CHO PHÓNG VIÊN ĐẾN TẬN NƠI ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HÌNH ẢNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ CHẾ TẠO CÁC BỘ PHẬN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CHO CHIẾC GHẾ MASSAGE INADA. CÔNG TY NÀY CÓ TÊN LÀ FAMILY INADA ĐƯỢC ĐẶC TẠI THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI - TRUNG QUỐC. 

INADA1

 

BỘ PHẬN CHÍNH CỦA GHẾ MASSAGE LÀ PHẦN MOTOR ĐƯỢC ĐÓNG DẤU: "MADE IN CHINA"

QUÝ CHỦ NHÂN ĐÃ MUA CHIẾC GHẾ MASSAGE INADA CÓ THỂ TỰ KIỂM CHỨNG BẰNG CÁCH MỞ LƯNG GHẾ RA VÀ NHÌN VÀO CHIẾC MOTOR VÀ QUÝ VỊ SẼ THẤY HÌNH ẢNH RÕ RÀNG.

MADEINCHINA

 

MONG QUÝ ĐỒNG HƯƠNG NHÌN NHẬN SỰ THẬT NẦY. ĐỪNG NGHE NHỮNG LỜI QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG RẰNG GHẾ MASSAGE INADA MADE IN JAPAN 100%.